Рибен дол

Местоположение

Само на 42 км. от Баните

Хотели

и къщи за гости

предимно ясно 16° C

прогноза за времето

Надморска височина

835 метра

Празник на селото

м. май

Рибен дол

Старото име на селото е “Балък дере”, което означава дере или ручей с риба.

Отстои на 41 км. североизточно от с. Баните, на 88 км. в същата посока от град Смолян, на 80 км. източно от град Чепеларе и на 230 км. югоизточно от столицата София.

Намира се на 835 м. надморска височина в Централните Родопи. Разположено е на двата бряга на река Рибен дол. Климатът се характеризира с прохладно лято и умерено студена, слънчева зима.

Рибел дол
връх Чиляка

Връх Чиляка

На север от селото се издига връх Чиляка, първенеца на Източните Родопи, висок 1459 м.

В близост до с. Рибен дол се намира резерватът Кормисош. Той представлява голяма скална стена и е едно от местата, на които се срещат голям брой диви кози. На върха на Червения камък са открити останки от древнотракийско светилище. 

връх Чиляка

Местоположение

Времето

  • Jul 13, 2024 ясно небе 30° C
  • Jul 14, 2024 ясно небе 31° C
  • Jul 15, 2024 ясно небе 31° C
  • Jul 16, 2024 ясно небе 32° C
  • Jul 17, 2024 ясно небе 35° C

Времето

  • Jul 13, 2024 ясно небе 30° C
  • Jul 14, 2024 ясно небе 31° C
  • Jul 15, 2024 ясно небе 31° C
  • Jul 16, 2024 ясно небе 32° C
  • Jul 17, 2024 ясно небе 35° C