Туристически маршрути

Загражденска екопътека

Загражденска екопътека

Загражденската екопътека се намира на 30 км. от село Баните. Тя е с дължина 13 км. и 300 м. денивелация. Отличава се с най-голям брой съоръжения за преминаване на трудни участъци. Подгответе се за един сериозен, но приятен туристически маршрут. В зависимост от предпочитанията може да се избере по-натоварващ или по-лек преход по екопътеката.

Вишнево-Гълъбово-Дяволски мост

Вишнево-Гълъбово-Дяволски мост

Екопътеката е разположена почти изцяло в нископланинския пояс. Най-високата точка на екопътеката е на нейния старт в с. Вишнево, а най-ниската е при крайната точка на пътеката – Дяволския мост при р. Арда. Максималната денивелация в обсега на екопътеката е около 400 м., което като физическо натоварване за различни възрастови и други категории посетители е напълно приемливо.

Туристическа пътека “Малка Арда”

Туристическа пътека “Малка Арда”

Туристическата екопътека “Малка Арда” е приятна за лека разходка, разнообразна  като пейзаж с редуването на планина и река и е подходяща за всякакъв вид туристи. Тя е идеално разнообразие на почивката в село Баните. Ако предизвикателствата са в кръвта ви, не пропускайте да се насладите на прохладната горска пътека.  

Велосипедна пътека
Кръстатица-Стърница

Велосипедна пътека
Кръстатица-Стърница

Минавайки по маршрута туристите ще имат възможност да се запознаят с растителното и животинско богатство на планината Родопи, да се насладят на красиви природни гледки към близката околност в специално оформени за целта кътове за отдих и наблюдение.

Екопътека “Самотното дърво”

Lonely Tree

Екопътека “Самотното дърво”

Екопътеката представлява преход от 2 км. по стръмен наклон, маркиран с указателни табели. Изградено е място за отдих с водоизточник. Панорамната гледка е уникална. Тя обхваща не само село Баните, но и околните села.

Екопътека “Оряховските водопади”

Екопътека “Оряховските водопади”

“Оряховските водопади” е най-новата екопътека в община Баните. Началото й започва под църквата в с. Баните. Там ще намерите указателна табела с посока, както и синьо-бяла маркировка. Като трудност бихме я квалифицирали като лек преход за всички възрастови групи.