История

Ако обичате духа на отминали времена, то Родопите са идеалното място за вас. През хилядолетната история на планината по живописните й пътеки са отеквали стъпките на траки, славяни, прабългари, гърци, римляни. Затова са и толкова многобройни легендите, свързани с историята на Родопите. Община Баните се намира в сърцето на Централни Родопи, пресичана от множество първостепенни и второстепенни тракийски и византийски пътища. На територията й са разположени над 5 проучени и доказани тракийски светилища от голямо историческо значение. Множество легенди свидетелстват, че златната колесница на Александър Македонски, дарена на светилището на Дионисий, е скрита в пещера, намираща се някъде близо до връх Свобода.

Тракийско скално светилище на връх Чукаря

По сведения на археолога Никола Дамянов, най-ранните археологически паметници в община Баните са регистрирани в м. Чукаря, землището на село Босилково. Там на 1254 м. надморска височина през 1987 и 1988 г. смолянски археолози локализират и проучват най-старото скално светилище на траките в Средните Родопи. Откритите глинени култови идоли, съдчета и керамични фрагменти отнасят най-ранните следи от човешка дейност към втората половина на енеолита. В края на късната бронзова епоха светилището е било оградено от зидове (обикновени натрупвания на ломен камък без определен порядък и спойка, едноредово или двуредово подредени големи камъни). Тракийското скално светилище на връх Чукаря е обитавано и през ранно желязната, късно желязната и античната епоха (І-ІV в.).

Друго светилище специалистите на Смолянския исторически музей откриват в м. Хамбар (с. Загражден). На високия скален връх са намерени култови и други, предимно керамични материали, които свидетелствуват за битуване на светилището през късната бронзова епоха, ранната желязна епоха и късната желязна епоха.

Златно съкровище “Чуката на Гидика” 

За ранното и повсеместно тракийско присъствие свидетелствува крепостта на връх Вешката (Чуката) край село Треве и тракийските могилни некрополи в местностите Гьолгелика и Могилата (село Давидково), местност Крушево дере (село Босилково), местност Кулата (село Загражден) и други. В Банска община са регистрирани много антични селища, разположени пропорционално на цялата и територия. Точно датирани засега са селищата в местност Селището (село Гълъбово), местност Лъга (село Треве), местности Елата, Копаното имане и Даскалото (село Давидково), местност Хайдушка чука, Ташлъ борун (Равнишките) и Гаджев гроб (село Стърница), местност Светълна, Братаница и Петков гроб (село Загражден).

Сравнително най-подробна е археологическата карта на общината през Средновековието. За това свидетелствуват регистрираните десетки селища, некрополи, църкви и други. Почти няма село, на чието землище да не са регистрирани останки от средновековно селище и некропол.

Част от археологическото наследство в община Баните са и регистрираните християнски църкви: местност Костадин (с. Баните), местност Черквата (село Гълъбово), местност Черквата (село Давидково), местност Хорището (село Босилково), местност Св. Неделя (село Загражден), местност Клисе чаир (село Рибен дол), местност Равна поляна (село Стърница), местност Руснакица (село Стърница) и други.

Светилище на връх Карабурун

От дълбока древност мястото привлича древни култури и цивилизации, следи от които откриваме и днес. Следи от ранна култова дейност от времето на късната бронзова епоха са регистрирани и на възвишението Карабурун. В основата на скала, издигаща се в най-високата част на върха са положени множество дарове, свързани с бита на населението – керамични съдове, ножове, прешлени за вретено, тежести за стан и др. Тук археолозите откриват артефакти от тракийско и римско време.

Поради стратегическото разположение на това място през V-VI в. е била изградена ранновизантийска крепост, от която в момента има разкрити части от основи на каменен строеж и стени. Направените разкопки доказват, че е имало светилище 1500 г. преди Христа, а към VI в. след н.е. е имало укрепено селище, от където са били контролирани търговските пътища в Средните Родопи. В централната част на най – високата част на върха има открити множество керамични фрагменти от Късната бронзова епоха. 

Римската баня в Баните

Римската баня в центъра на село Баните и нейното съществуване през епохата на римското владичество е доказано от римския градеж на каптажа в банята, обилната римска монетна циркулация в региона и десетките римски монети, открити при строежа на днешната баня в селото. Предстои банята да бъде реставрирана и отворена за посещения.