Паловската воденица

В края на село Оряховец се намира Паловската воденица. Тя е построена през 1870 г. от братята в Паловия род. С нея са свързани много легенди и истории. Според местните воденицата е обитавана от дух, който се грижи и бди над стопаните. Показвал им се и ги предупреждавал за предстоящи опасности. И до днес се говори за конкретен случай – някога за малко да стане пожар във воденицата, но духът събудил воденичаря и така предотвратил нещастието.

Построена е с обли камъни от близката река, напасвани един върху друг в здрав градеж.  Интересното е, че между тях няма спойващ материал, керпич или хоросан, който да ги държи. Първоначално покривът й бил сламен, но по-късно е заменен с каменен.  В района е имало 7 подобни воденици, но до днес е оцеляла само тази.