Църква “Свети пророк Илия”

Църква “Свети пророк Илия “ е построена в сегашния си вид през 1923 г., като тя представлява един от най-старите и най-красиви паметници на културата на територията на общината. Тя е разположена на възвишение в село Давидково.

Църквата има красив иконостас, построен през 1935 година. Той представлява много красива дърворезба, която и до днес е запазена. За зографисването на иконите е бил нает художникът зограф Стефан от град Хасково. Направен е ремонт по проект “Красива България”, като църквата е изцяло обновена.