Екопътека Вишнево–Гълъбово–Дяволски мост

Една от най-популярните дестинации за туристите в района след връх Свобода е Дяволският мост, до който води екопътеката „Вишнево-Гълъбово-Дяволски мост”. Средновековното съоръжение над река Арда е на 4 километра източно от с. Гълъбово и 8 км. от общинския център Баните. Мостът е обграден от двете си страни от високи и стръмни скали, които достигат до 800 метра надморска височина.

На 4 км. от село Гълъбово

Обща дължина на пътеката - с начална точка с. Вишнево - 12 км., а от Гълъбово - 4,5 км.

Часове на преход - ако тръгнете от Вишнево - 4 часа, а от Гълъбово - около 2 часа

Дяволски мост

За преходa се препоръчват:

Удобни затворени обувки, леко облекло, раница с храна, вода, връхна дреха.

Той е построен през 1515-1518 г. от строителя уста Димитър от Неделино върху останки от римски мост по древен път, свързващ Беломорието с Горнотракийската низина през прохода Маказа. Слави се с това, че не се е нуждаел никога от сериозна поправка. Дължината му е 56 м, широчината – 3,5 м, трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата.

 Височината на централния свод е 11,50-12 м, а по ръба е запазен каменен парапет с височина 12 см. От 1984 г. мостът е обявен за паметник на културата. Според преданията, устойчивостта му е благодарение на майсторлъка на строителя му, който с моженето си победил Дявола. Местните твърдят, че Рогатия и до днес се виждал в река Арда, под определен ъгъл от най-високата точка на моста и дори се запечатвал на снимки

Maршрутът към Дяволския мост започва от центъра на с. Вишнево, минавайки през горска местност, през югоизточната част на с. Гълъбово и отново през горска част се достига до Дяволския мост. На много места по пътя има каменни полета, а преобладаващата растителност е иглолистна. Освен това маршрутът преминава и през археологически находки – Чуката на Гидика. Екопътеката е разположена почти изцяло в нископланинския пояс. Най-високата точка на екопътеката е на нейният старт в с. Вишнево, а най-ниската е при крайната точка на пътеката – Дяволския мост при р. Арда. Максималната денивилация в обсега на екопътеката е около 400 м., което от гледна точка на физическото натоварване на различни възрастови и други категории посетители е напълно приемливо. В допълнение трасето на екопътеката е разработено в два варианта, с различна дължина и степен на натоварване.

Общата част за двата маршрути се явява секторът от с. Гълъбово до Дяволския мост. Началото на екопътеката и в първия вариант започва от с. Вишнево, на втория вариант от с. Гълъбово, до където стига асфалтиран път. От асфалтирания път на с. Вишнево започва първия етап на маршрута, преминава през част от селото и продължава в североизточната посока на селото, към с. Гълъбово. В началото на екопътеката е поставена информационна табела, с кът за почивка. В непосредствена близост има наличие на питейна вода, чешма на свободен водоизлив. Във всеки от участъците на екопътеката се преминава през горски участъци с разнообразна и пищна дървесна растителност.Общата дължина на пътеката е 12 км.; Часове на преход – 4.

Местоположение