Туристическа пътека “Малка Арда”

Долината на река Малка Арда в участъка от с. Баните, по течението на изток е твърде разнообразна като екосистеми и ландшафти като цяло. Природните условия предлагат разполагането на площадки за отдих и туризъм непосредствено покрай речното русло. Основната атракция е речното водно течение и крайречния ландшафт.

Туристическата екопътека “Малка Арда” е приятна за лека разходка, разнообразна  като пейзаж с редуването на планина и река и е подходяща за всякакъв вид туристи. Тя е идеално разнообразие на почивката в село Баните. При максимално съхраняване на естествената обстановка, допълнително са изградени различни красиви архитектурни елементи за отдих и туризъм (беседки, дървени мостове, заслони, пейки, чешми и други).  В горещите летни дни пръските на водата от реката и сянката на дърветата около нея са приятен източник на прохлада, който може да ви приюти.

Приятна за лека разходка

Подходяща за всякакъв тип туристи

Разделена е на 2 участъка, кръгово движение

Обща дължина 3 км.

Трасето е кръгово, разделено на два маркирани участъка с обща дължина около 3 км. Първият започва от балнеолечебния комплекс на село Баните и продължава 2 км. по течението на реката. Интересно местенце е така нареченият Борисов вир. Той носи името на цар Борис III, който го е посетил в един февруарски ден. Историята разказва, че царят е разчупил леда, сковал вира и влязъл да се изкъпе в студените води. След един от красивите меандри на река Малка Арда постепенно започва изкачване на горе, като панорамата се разгръща и село Баните остава да белее някъде в далечината. 

Погълнати от красотата на природата, неусетно ще стигнете до асфалтиран път, водещ обратно до село Баните. От тук започва и вторият участък на екопътеката, така че се оглеждайте за указателната табела. По същество това е обходен маршрут за връщане към балнеолечебния комплекс и преминава по най-високата част на склона, като дължината му е 1 км. Ако предизвикателствата са в кръвта ви, не пропускайте да се насладите на прохладната горска пътека.  

За преходa се препоръчват:

Удобни обувки, леко облекло, вода, връхна дреха.

Краят на туристическата пътека по  “Малка Арда” ще ви отведе до каменната църва “Успение Пресвети Богородици”.  Храмът е построен върху култово място с римски основи. През своята история е горял три пъти и е съграждан отново. Уникалното в него е четириъгълната камбанария. Предполага се, че формата е избрана за да не се натрапва на очи християнсия храм и да остане незабележим и сплотен в каменната прегръдка в планината. Църквата е обявена за паметник на културата.