Екопътека “Самотното дърво”

Намира се над село Баните в южна посока. Името на екопътеката й спечелва стария бук, който стои сам на големия хълм повече от век.

Забележителното дърво е на възраст около 100 години, с чисочина 16 метра и обиколка на ствола 2,70 метра. Вековното дърво от вида Орех е обявено за защитено със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

За преходa се препоръчват:

Удобни затворени обувки, леко облекло, раница с храна, вода, връхна дреха.

До него се стига по няколко пътеки, но има и маркиран туристически маршрут. Това е преход от 2 км. по стръмен наклон, маркиран с указателни табели. Изградено е място за отдих с водоизточник. Панорамната гледка, която се разкрива от местността, обхваща не само общинския център (село Баните), но и околните села.