Местността “Чуката на Гидика”, с. Гълъбово

Древните ни предшественици – траките, обитавали някога земите на днешната необятна и магична Родопа планина, са оставили в наследство множество светилища и местности, които говорят за техните обичаи, традиции и начин на живот.

Най-ранните култови практики в местността “Чуката на Гидика” датират от времето на късната бронзова и ранно-желязната епоха (XV-VIII в. пр. Хр.) и са съсредоточени около стръмна скала с формата на жаба, издигаща се над красив меандър на р. Арда. През XIІ в. в най-високата част на местността е изграден параклис, но по стръмните склонове на обособеното от завоите на реката възвишение продължават старите тракийски практики на полагане на дарове и затрупването им с камъни.

На 2 км. от село Гълъбово

Открити 79 златни монети

Най-ранни практики от периода XV-VIII в. пр. Хр.

Тракийско селище “Чуката на Гидика”

Археологически открития

Скалното светилище се намира на 2 километра от село Гълъбово, попадащо в пределите на община Баните. Както всички останали, така и това светилище, траките избрали да построят на висок връх, от който се открива чудна гледка към меандрите на река Арда. Именно изборът им за разположение на светилищата се свързва с техния култ към слънцето и съчетаването на земното и небесното, което стои в основата на религията им.

Според проучванията на местността, най-ранните практики в местността датират от късната бронзова и ранно-желязна епоха в периода XV-VIII в. пр. Хр.

Въпреки че през XII век в най-високата част на местността е изграден малък манастир, култовите практики по сколоновете й не стихват. Племето беси, обитавало по това време именно тези земи е известно с това, че изключително трудно се отказва от своите езически вярвания и приема християнската религия.

Как да стигнем до там

За достигане до древното скално светилище са известни два маршрута. Единият по-лек и кратък тръгва от село Гълъбово и е с обща продължиелност около час. Другият – подходящ за по-опитни планинари, с повече стръмни изкачавания и по-дълъг, около 3-4 часа свързва древното светилище с друг изключително интересен обект – Дяволския мост край Ардино, който също буди у човек възхищение към делото на обитателите на Орфеевата планина от малко по-късния етап на историята.

Въпреки не съвсем лекия маршрут и усилията, които човек се налага да положи, за да се докосне до това древно тракийско светилище, веднъж достигнете ли до Чуката на Гидика, то ще забравите за цялата умора и всички трудности. Гледката, която ще се разкрие пред Вас, а и незаменимото чувство да стъпвате на местата, където са стъпвали нашите древните предшественици, ще Ви накара да занемеете и да заобичате още повече необятната Родопа. Още повече, липсата на голям туристически поток ще Ви позволи да изживеете това докосване до древността с пълна сила и да почерпите от незаменимата енергия на природата.

Златно съкровище

Култовата дейност в местността Чуката на Гидика прекъсва с опожаряването и разрушаването на параклиса по време на османската инвазия в Родопите, засвидетелствано с укриването на безценно монетно съкровище, състоящо се от 74 сребърни венециански монети, най-ранните от които принадлежат на Пиетро Зиани (1205-1229 г.) и пет златни хиперперона на Андроник ІІ и Андроник ІІІ  (1335-1354 г.). Съкровището е било положено в торбичка и закопано на 30 см. дълбочина с явната цел да бъде скрито. Чуката на Гидика е археологическа недвижима културна ценност, а находките й се съхраняват в Регионалния исторически музей гр. Смолян.