Местността “Чукаря”, с. Босилково

Най-старото тракийско скално светилище в Средните Родопи е открито в местността “Чукаря”. До него се стига по пешеходна пътека, лъкатушеща из китни поляни, обагрени с билки и горски цветя. Преходът е приятен и лек, а и гледката си заслужава. Според историците това място е било обитавано от древното тракийско племе “сатри”, чието име означава независими, автономни. Следи от тези свободолюби траки са оставени под формата на идолна пластика и керамика, открити при археологическите разкопки. Артефактите се съхраняват в Регионалния исторически музей в гр. Смолян. Мястото на светилището не е избрано случайно, то е разположено в естествено защитена местност и именно стратегическото положение на възвишението определя употребата му за култово място в продължение на хилядолетия. Установено е, че през Средновековието в най-високата му част е съществувала християнска църква. 

На 25 км. от село Баните

Преходът е приятен и лек

Прекрасна панорамна гледка

Разположено на 1254 м. надморска височина

Обитавано от древното тракийско племе "сатри"

Древно тракийско светилище

Tракийското светилище се намира на 1254 метра надморска височина в местност Чукаря, село Босилково, община Баните. 

Проучванията на древното светилище започват през далечаната 1997 година. Тогава група изследователи разкриват, че светилището датира от втората половина на Елеонита, като се смята, че то е използвано и през Бронзовата и Желязната епоха.

По време на проучванията е открит керамичен материал, както и две глинени статуетки. Разкрит е също и кръгъл скален олтар, пресечен на кръст с два дълбоки улея, образуващи овално легенче. Откритите глинени култови идоли и керамични фрагменти отнасят най-ранните следи от човешка дейност към втората половина на енеолита.

Интерес представлява и откритият малък средновековен параклис, както и множеството керамични фрагменти, които се обясняват с погребалните свещено действия на траките. Смята се, че предците ни изгаряли мъртвите, а прахта им събирали в керамични съдове, които поставяли в различни светилища, подобни на това край Босилково.

Местоположение