Комплексна цена за един ден болничен престой 

на пациент във филиалите
на “СБР-НК” ЕАД – от 01.03.2022 г.

Комплексна цена за един ден болничен престой на пациент във филиалите на “СБР-НК” ЕАД – от 01.03.2022 г. В цената се включва:

  • Комплексна здравна услуга / медицинско обслужване по предписание на рехабилитационния екип в зависимост от заболяването, лечебно хранене, нощувка / Извън рехабилитационната програма всеки пациент може да използва предлаганите медицински услуги срещу допълнително заплащане.

Легенда:
Категория на леглата, както следва:
Апартамент*
Апартамент
А*” – стая – основно ремонтиране и хотелско обзавеждане с включване в цената на телевизор и/или хладилник.
А” – стая с включване в цената на телевизор и/или хладилник
I – стая със санитарен възел
II – стая с общ санитарен възел

Контакти

Работно време

Понеделник – Неделя:
08:00 -14:00

Address

“СБР – НК” ЕАД
филиал Баните, Смолянско,
ул. „Стефан Стамболов” №2
с. Баните,
ПК 4940 общ. Смолян