Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност на visitbanite.bg 

Обща информация:

Като потребители на сайта visitbanite.bg  може да го разглеждате, без да въвеждате лични данни. В някои случаи обаче visitbanite.bg, чрез формите си за връзка, е възможно да събира Ваша лична информация. В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не навлиза в личното Ви пространство.

Услугите, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани.

Основна цел на сайта е да предостави актуална информация на своите потребители с осигурена защита на личните данни.

Информация относно бисквитките можете да намерите: тук