Култура

Народни читалища в община Баните

Народните традиции и културните обичаи в община Баните се съхраняват главно от читалищата и техните самодейни състави, които разполагат с изключителни етнографски колекции. Читалищна дейност се развива в селата Баните, Оряховец, Давидково, Вишнево, Загражден, Малка Арда, Дрянка Гълъбово и Стърница. Ежегодно в селата организират традиционните събори и родови срещи, които се подкрепят от общината и също в голяма степен допринасят за опазването и популяризирането на местните традиции и обичаи.

Народно читалище “Просвета – 1947 г.”, с. Баните

Народно читалище “Просвета” е създадено през 1947 г., като читалищната сграда се намира в центъра на с. Баните. Като основни дейности могат да се откроят библиотечната и самодейната. В библиотеката има над 9450 книги и обособен компютърен кът с мултимедия, ксерокс и 3 броя компютъра, които са постоянно свързани към интернет. Под покровителството на читалището е създаден танцов клуб “Хоро”, в който участват около 10 човека. Благодарение на него се предава красотата и уникалността на родопските народни танци. Ежегодно клубът взима участия в събори на села и градове от цялата община.

Народно читалище “Светлина- 1967 г.”, с. Гълъбово

Читалищна дейност в селото съществува от 1967 година, а читалищната сграда е открита през 1982 година с голямо тържество в салона на читалището, с участието на самодейните състави от община Баните и ансамбъл „Родопа”-гр.Смолян. Основна дейност в читалището е библиотечната. Библиотечният фонд е 5221 тома, като броят на читателите е 121. Във връзка със съхранението и опазването на традициите, културата и бита на хората от селото е направена Етнографска сбирка в читалището.

В етнографската сбирка можете да откриете тъкачен стан, чекрък, врътка, хурка с вретено, бурилка, дървено чукче, дървена ракла, стенна дървена поставка за кухненски прибори, старинни прибори за хранене изработени от дърво, калами, бакър, гърне за съхранение на масло, стомни за вода, старовремска маса за хранене (синия), глинени гърнета, ръчно изработена женска носия, традиционните за Родопите пискюлесто халище, китеник, цедило, торба, софра, ръчно везани терлици, тъкано платно за ризи, родопски черги, родопско одеяло и пердета, традиционна гълъбовска носия Тук ще имате възможност да видите неща, които рядко се пазят и могат да се видят в днешно време.

Народно читалище “Светлина – 1953 г.”, с. Вишнево

Народно читалище “Светлина” е основано в село Вишнево през 1953 г. Развива се художествена и библиотечна дейност. В библиотеката има над 3600 книги, както и обособено място за 3 бр. компютри, които разполагат с безплатен интернет. Има над 150 регистрирани потребители, ползващи услугите на библиотеката. Създаден е и самодеен състав, който е съставен от средно 7 човека, като освен с танци се изявяват и с прекрасни родопски песни. Към него се включва и детска самодейна група, с която съвместно представят красотата и ритмичността на традиционните родопски танци. Взимали са участие в различни спектакли, представящи тематични програми, както и в събора на Рожен. Предстои откриването на етнографска сбирка, в която ще бъдат изложени различни предмети от бита и културата. 

Народно читалище “Зора – 1927 г.”, с. Давидково

На 27- ми ноември 1927 г. – група родолюбиви, ентусиазирани и жадни за знания давидковци и учители учредяват читалище. Наричат го “Зора”, за да се покаже бъдещия по – светъл и добър ден за родопчани, за да се опази българското съзнание и да се възражда българският дух.

За цялостната си дейност НЧ „Зора” – с. Давидково е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен. Няколко от читалищните дейци са наградени с индивидуални награди – значки и ордени „Кирил и Методий” ІІ и ІІІ степен.

В многогодишната история на читалището дейността е била разнообразна: библиотечна, театрална, художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, изложбена дейност, чествания и концерти.

Смесената група вече няколко поредни години е част от програмата, заедно със самодейните групи на читалищата в с. Стърница и с. Загражден на представянето на местния фолклор в туристическия сезон на сцената на община Баните. Изпълненията на групата са неизменна част от всички местни прояви – Празника на Давидково, чествания, празници и др.

Народно читалище “Христо Ботев – 1958 г.”, с. Малка Арда

Първи сведения за читалищна дейност датира още след 9.09.1944, а на 12.02.1958 г. в с. Малка Арда по инициатива на будни младежи се основава  българско младежко дружество „Христо Ботев”. За укрепването и развитието на читалището са работили не малко дейци, които са влагали усърдие, сърце, талант. Като основни дейности на читалището могат да се откроят многобройните участия на самодейния състав в различни спектакли представящи тематични програми. С цел пробужданет интереса на децата към културните и исторически ценности са организирани различни съзтезания. В читалището има голяма библиотека с над 4000 тома книги и обособено място за 4 бр. компютъра. В сградата на читалището има богата сбирка от снимков материал, разпределена в четири тематични раздела – “Малка Арда някога”, “Живот посветен на селския труд”, “Малка Арда празнува” и “Читалищна дейност в Малка Арда”. За опазване на културното наследство читалището разполага и с етнографска сбирка, в която има предмети свързани с тъкачеството (стан, дарак, мотовилка, рудан и др.), битови предмети, свързани с печене на хляб и сервиране и др. За да не се забравят старите обичай, дейци от читалището се опитват да ги пресъздават през местното население, като част от тях са мартенския и гергьовденския обичаи. 

Народно читалище “Просвета-1958 г.” – с. Стърница

Читалището е построено през 1972 г. и е единстеното самоуправляващо се културно –просветно сдружение в населеното място. Осъществява преобщаването на населението към постиженията на науката, изкуството и културата.Организира програми, събори и други на местно и регионално ниво.Основната му цел е да задоволява потребностите на населението. Утвърдено средище за знание и запазване на традиции и обичайте на селото.

Народно читалище “Пробуда – 1948 г.”, с. Оряховец

НЧ “Пробуда” е създадено през 1948 г. Към него има сформирана битова група за народни песни, като част от текстовете им е събрана от старите баби. Носиите се различават от другите села по цвета, хърката е с къс ръкав а мендила е с жълта ивица. Към читалището има библиотека, която разполага с 4087 тома книги, 7 бр. компютърни конфигурации, мултифункционално устройство, проектор с екран. Библиотеката се посещава от лица от всички възрастови групи, но предимно от деца. Читалището разполага с 8 бр. женски носии, автентични за село Оряховец, и други родопски носии.
Към читалището винаги е имало сформирана женска битова група за народни песни, която през годините е променяла своя състав. 

През годините битовата група е участвала в събори и родови срещи по селата (Давидково, Загражден, Петково и др.). Групата участва всяка година на празника на Община Баните – 5 и 6 май и летните програми на община Баните. Битовата група се представи достойно и на събора на Рожен от където има грамота, участвала е и на надпяванията в град Неделино, от където има спечелени 3 златни медала, 1 бронзов медал и 1 сребърен медал и много грамоти. От 2015 година има танцова група, а от 2022 г. към читалището се обучават три момчета да свирят на гайда.

Народно читалище “Просвета – 1960 г.”, с. Дрянка

Народно Читалище „ Просвета“ село Дрянка е създадено през 1960 година. Първоначално сградата била малка построена от доброволци, жители на селото. След  намиране на помещение в сградата на бившата детска градина на трети етаж в  селото и предоставянето и за безвъзмездно ползване    от Община Баните, Народно Читалище „ Просвета 1960“ започва да развива своята художествена и библиотечна дейност.  

Закупени са книги, както и са получени от много дарители, благодарение на това в момента библиотеката разполага с 2055 броя книги и 79 броя читатели.

Развива се художествената самодейност, като през 2013 година се сформира самодейна битова група към читалището, която да развива и съхранява Родопския фолклор.

Народно читалище “Христо Ботев – 1934 г.”, с. Загражден

Читалище Дрянка

Голям интерес за гостите на с. Загражден представлява  музейната сбирка с която разполага читалището.  Музейната сбирка пази покъщнината и поминъкът на прадедите на загражденци – уреди, инструменти, носии, съдове и всичко останало, с което е бил обзаведен един дом.

В читалищната библиотека жители и гости получават лесен и безплатен достъп до информация и услуги в интернет. Библиотеката разполага с близо 7000 тома книги.

Тук ще видите: дарак – приспособление за влачене на вълна,  стан, бурило, в което се биело млякото, за да се вземе маслото, пъстрите родопски пътеки и халища, в които са вплетени цветовете на природата и др.

В Читалището може да си направите снимки с родопска носия, да се запознаете с загражденските диалектни думи  като: поседелка-гости през деня, попрелка- гости през вечерта и много други.